Header

Ungdommens klimatoppmøte

2MK sendte inn reportasjer til ungdommens klimatoppmøte i regi av Adressavisen. Noen av bidragene ble plukket ut av Adressa og publisert. Blant annet denne reportasjen av Karen Kolby.