Header

Vinnere av Sirkulær 2023!

Organisasjonen Fremtiden i våre hender inviterte til konkurransen Sirkulær-insj! hvor de ville se hva kreative elever kan gjøre for å inspirere til et mer sirkulært samfunn! Initiativet skulle være et godt eksempel på et sirkulært tiltak. Våre kreative elever lagde en video hvor de produserte insektshotell av restematerialer på skolen og stakk av med 1. plassen! Premien var 10.000kr til en felles aktivitet for klassen. Elevene valgte å dra på paintball og laserX. Vi ønsker å gratulere våre flinke førsteklassinger!