Header

Trident Juncture (dokumentar)

Dokumentar om militær-øvelsen Trident Juncture.
Laget av Chan Tobias Masvik, Robin Husby Ludvigsen og Olav Tvenning Andreassen – 2mk 2019